top of page
Leaves Shadow

 Зорница Владкова

Zornitsa.jpg

Настояща месторабота:

40 СУ „Луи Пастьор” гр. София

Заемана длъжност:

старши учител по английски език 

SUC59494.JPG
IMG_5764.JPG

"The day you plant the seed is not the day you eat the fruit."
                                        

Wave

Педагогическа дейност

В работата си използвам:

• учебници на издателствата Pearson Longman и Klett.

• тестове и материали на издателствата Просвета, Pearson, Klett, Cambridge, English Grammar in Use, National Geographic и др.

•  материали от различни сайтове: Write and improve with Cambridge, Teacher’s corner, BBC Learning English и много други с текстове и упражнения за слушане, четене и писане.

 

Какво искам да постигна с моите ученици?

Заедно да изградим уверени, самостоятелни, успешни и отговорни личности, способни да работят последователно и да постигат целите, които сами са си поставили. Да могат да мислят критично и да работят в екип.

 

Методи

• В часовете си се старая да използвам интерактивни методи, които са ориентирани към интересите и индивидуалните способности по чужд език на децата;

• позволяват дискутирането на проблеми и тяхното разрешаване;

• предлагат възможност усвояването на нови знания да се осъществява с помощта на всички сетива;

• стимулират асоциативното мислене ;

• развиват желанието за творческа работа, комуникация и сътрудничество между учениците.

Wave

Философия на преподаване

 

 

Важно е училището да създава у децата цялостен поглед към света, да ги научи да мислят критично и да създава асоциативни връзки.

Старая се да провокирам моите ученици да бъдат отворени и търсещи, да имат смели мечти, към които да се стремят и да бъдат добри и отговорни хора.

„Попитали трима строители “Какво правиш, човече?“

Мъкна камъни! – отговорил неприветливо първият.

Вадя си хляба, не виждаш ли? – отговорил сърдито вторият.

Градя храм, човече! – отговорил третият.“

 

Учителят не може просто да си „вади хляба“, учителят трябва да работи така, че да се стреми да запали искра във всеки от учениците си.

us-bg-1.jpg
bottom of page